Onderzoek

Het lectoraat Kracht van Sport van Marije Baart de la Faille – Deutekom (Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) voert in samenwerking met Le Champion onderzoek uit onder deelnemers aan de Dam tot Damloop. Dit onderzoek richt zich op de maatschappelijke impact van loopevenementen. Gaan deelnemers zich bijvoorbeeld gezonder voelen en meer bewegen? Ook wordt onderzocht wat de rol van apps en activity trackers hierin is. Voor dit onderzoek wordt elk jaar een steekproef van de deelnemers uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Vragenlijst Dam tot Damloop 2018

Voorbereiding en informatievoorziening

Dit onderzoek richt zich op de voorbereiding op de Dam tot Damloop en de informatievoorziening vanuit Le Champion richting de deelnemers tijdens de voorbereiding.

Het grootste gedeelte van de deelnemers plant geen aparte trainingsperiode in, in voorbereiding op de Dam tot Damloop en Damloop by night. De 8 km lopers lopen meestal één of twee keer per week hard, 16 km lopers veelal twee tot drie keer per week. Het merendeel van de deelnemers (77%) geeft aan dat zij meestal individueel trainen. Het grootste deel start vanuit huis met hardlopen (79%) en hoeft niet te reizen om te trainen (72%).

84 procent van de deelnemers heeft de voorbereidingstips van Le Champion in aanloop naar de Dam tot Damloop 2018 ontvangen. Driekwart van deze groep heeft de tips via de nieuwsbrief per e-mail ontvangen, 48 procent heeft de tips daadwerkelijk gebruikt.

De deelnemers geven aan interesse te hebben om informatie te ontvangen via een nieuwsbrief verzonden per e-mail (84%) of via de Dam tot Damloop app (68%). Le Champion kan hen motiveren om zich beter voor te bereiden op de Dam tot Damloop door een specifieke vlog/video te maken met betrekking tot de voorbereiding (27%) en door vaker tips te geven via sociale media (26%).

Meer informatie over de resultaten van het onderzoek kun je vinden in de evaluatie Dam tot Damloop 2018.

Vragenlijst Dam tot Damloop 2017

Informatievoorziening vanuit Le Champion en Dam tot Damloop App

Dit onderzoek richt zich, naast de gebruikerservaring van sport-apps bij hardlopers, op de informatievoorziening vanuit Le Champion. In samenwerking met MYLAPS, heeft Le Champion dit jaar een nieuwe Dam tot Damloop App ontwikkeld, die het papieren deelnemersboekje heeft vervangen.

81% van de deelnemers is (zeer) tevreden over het huidige informatieaanbod van Le Champion (zie figuur 1). Hiervan is een kwart zelfs zeer tevreden. Vooral informatie over de bereikbaarheid en het parcours worden als nuttig ervaren, gevolgd door informatie over blessurepreventie en blessurebehandeling.

Meer dan de helft van de deelnemers (57%) heeft gebruik gemaakt van de Dam tot Damloop App 2017, waarvan 85% aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de app (zie figuur 1).

Deelnemers zijn met name tevreden over de live tracking, eventinformatie, parcourskaarten, reisadvies en nieuwsberichten.

Meer informatie over de resultaten van het onderzoek kun je vinden in de evaluatie Dam tot Damloop 2017 of in deze factsheets.

Vragenlijst Dam tot Damloop 2016

Ontstaan van hardloopblessures

Bewegen kan een positief effect hebben op gezondheid. Naast de positieve effecten van bewegen, zijn er ook ongewenste negatieve gevolgen van bewegen in de vorm van blessures. Daarom was afgelopen jaar specifieke aandacht voor het ontstaan van hardloopblessures en de factoren die daarmee zouden kunnen samenhangen.

Uit de resultaten bleek dat in de voorbereiding op de Dam tot Damloop een flink aantal lopers (30%) een langdurende* blessure had, hoofdzakelijk aan knie, achterzijde van het onderbeen of achillespees.

Recente gezondheidsklachten, meer gelopen kilometers, een langere trainingsperiode en niet fit genoeg aan de voorbereiding beginnen, lijken risicofactoren voor blessures te zijn.

Factoren die de kans op een blessure lijken te verminderen zijn goed voorbereid van start gaan, een trainingsschema of app gebruiken om blessures te voorkomen en aandacht voor informatie over blessurepreventie en blessurebehandeling.

* Een langdurende blessure is elke fysieke klacht waardoor men minimaal 1 week niet heeft kunnen hardlopen.

Meer informatie over de resultaten van het onderzoek kun je vinden in de evaluatie Dam tot Damloop 2016 of de samenvatting ervan.

Bekijk ook deze factsheets:

Vragenlijst Dam tot Damloop 2015

Impact op fysieke activiteit, gezondheid en werkprestaties

Bewegen kan een positief effect hebben op werkprestaties en gezondheid, wat zou kunnen leiden tot toename van productiviteit en afname van ziekteverzuim. Daarom werd het afgelopen jaar gekeken naar het effect van deelname aan de Dam tot Damloop op gezond gedrag en werkprestaties.

Uit de resultaten bleek dat een groot deel van de deelnemers betaald werk heeft, waarvan 55% hoofdzakelijk zittend werk doet. Interessant is dat we positieve effecten van deelname vonden op zelf-gerapporteerde werkgerelateerde uitkomsten. Zo neemt voor de deelnemers aan de 10 Engelse Mijl (EM) inzetbaarheid, het functioneren en de bevlogenheid op het werk toe. Ook zien we bij deze lopers na de Dam tot Damloop een afname wat betreft piekeren en een afname op een burn-out schaal. Voor 5 EM lopers nemen alleen de inzetbaarheid en het functioneren op het werk toe.

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten
   

Meer informatie over de resultaten van het onderzoek kun je vinden in de evaluatie Dam tot Damloop 2015 of de samenvatting ervan.

Vragenlijst Dam tot Damloop 2014

Apps, fysieke activiteit en gezondheid

Apps kunnen gebruikt worden in de voorbereiding voor een loopevenement zoals de Dam tot Damloop. Dit onderzoek richt zich op het verband tussen het gebruik van apps, fysieke activiteit en gezondheid. Resultaten laten onder andere zien dat hardlopers die een app gebruiken een grotere kans hebben om hun fysieke activiteit te vergroten en hun leefstijl te verbeteren.

Profielen langzame en snelle lopers

Verder lag in dit onderzoek de focus op het analyseren van verschillen tussen langzame en snelle lopers. Hebben langzame en snelle lopers andere motieven om deel te nemen en welke functies van een app vinden zij belangrijk? De belangrijkste redenen om deel te nemen voor zowel langzame als snelle lopers is fysiek actief zijn. Daarnaast vonden langzame lopers afvallen belangrijker, terwijl de snelle lopers juist competitie belangrijker waardevoller vonden. Wat betreft app functies vonden we dat langzame vrouwen graag vóór hun training informatie ontvangen over hoe ze het beste kunnen trainen. Ook vonden langzame lopers app functies die een stimulans bieden om een training vol te houden en die adviezen bieden over training erg belangrijk. Snelle lopers vonden juist informatie over snelheid, progressie en PR’s belangrijk. Deze informatie kan gebruikt worden om apps beter af te stemmen op de verschillende typen gebruikers.